Sjökapten (YH) - Sjökaptenssutbildning på Svenska

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grund för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringenUtbildningen leder till yrkeshögskoleexamen för sjökapten (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år i anspråk. 

Ansök på www.studieinfo.fi 15-30.3.2023

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen)Innehållet i studierna täcker däcksbefälets arbetsuppgifter. En stor del av studierna görs som handledd ombordpraktik och genom övningar i skolans simulatorer. 

Innehållet i studierna:

  • Navigation
  • Sjömanskap
  • Fartygsteknik
  • Sjötransportteknik
  • Sjöradiolära

 

Studierna är indelade i tre nivåer:

1. Support Level (Vaktman) 
Efter avlagd support level inklusive handledd praktik (efter ca 1 år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktman och sedan avlägga resterande praktik i form av avlönat arbete som manskap.

2. Operational Level (Vaktstyrman) 
Efter avlagd operational level inklusive handledd praktik (ytterligare ca 2 år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktstyrman.

3. Management Level (Sjökapten) 
För behörighetsbrev för sjökapten (YH) krävs förutom avlagd YH-examen, även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik. Breven beviljas av Trafiksäkerhetsverket.

 

Läs mera » Sjökapten (YH)

 

Share

Kontakter

Petteri Niittymäki

Petteri Niittymäki

Utbildningsledare,

Bachelor of Maritime Management, Sjökapten YH

-

+358 44 762 3400

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland