In English

Advanced shiphandling course

A trainee successfully completing the Aboa Mare advanced shiphandling course will have a thorough understanding of shiphandling theory. The trainee is able to manoeuvre ships in difficult conditions with or without tugboats, and trainee has also received training in difficult conditions with loss of manoeuvring systems and tugboats.

The advanced shiphandling course is intended for Masters, Chief Officers and experienced nautical officers and other persons with responsible duties in navigation work, such as pilots.

The complete Advanced shiphandling course comprises three different phases. Phase I provides basic training in shiphandling. Phase II offers advanced shiphandling in the simulator under difficult conditions, including the loss of systems and with tugboat assistance involved. Ship handling phase III includes simulator training on escort towing.

På svenska

Advanced shiphandling kurs

Advanced shiphandling kursen erbjuder deltagarna ingående teoretiska kunskaper i fartygshantering. Deltagarna kan manövrera fartyg i svåra förhållanden med eller utan bogserhjälp. De får även skolning i svåra förhållanden då manövreringssystem inte fungerar och bogserbåtar inte är tillgängliga.

Advanced shiphandling kursen är avsedd för kaptener, överstyrmän och nautiskt befäl med erfarenhet samt för andra personer med ansvarsfulla uppgifter inom navigation, t.ex. lotsar.

Aboa Mares Advanced shiphandling kurs består av tre olika delar. Det I erbjuder grundskolning i fartygshantering. I del II får deltagarna öva mer krävande fartygshantering under svåra förhållanden inklusive systembrott och med bogserhjälp. Del III innefattar simulatorskolning i eskortbogsering.

Suomeksi

Advanced shiphandling -kurssi

Aboa Maren Advanced shiphandling -kurssin suorittaneet ovat perusteellisesti perehtyneitä aluksenkäsittelyä koskevaan teoriaan. Kurssilaiset osaavat ohjata aluksia vaikeissa olosuhteissa hinaajien avustuksella tai ilman hinaajia. Osallistujat harjoittelevat myös vaikeita olosuhteita, joissa esimerkiksi ohjausjärjestelmät pettävät eikä hinaajia ole avustamassa.

Advanced shiphandling -kurssi on tarkoitettu kapteeneille, yliperämiehille ja kokeneille perämiehille ja muille henkilöille, joilla on vastuullisia navigointiin liittyviä tehtäviä, esim. luotsit.

Advanced shiphandling -kurssi kokonaisuudessaan käsittää kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe koostuu aluksenkäsittelyn peruskoulutuksesta. Toisessa vaiheessa harjoitellaan vaikeita tilanteita simulaattoriympäristössä, esimerkiksi tilannetta, jossa järjestelmät eivät toimi ja hinausapua saadaan. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu saattohinauksen harjoittelua simulaattorissa.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland