In English

Radar Training for boaters

The Radar Training is not available in English. More information about the course only in Finnish or Swedish.

På svenska

Radarkurs för båtförare

En radare är bra att ha när det är dimma, ännu bättre är det att kunna använda den. I simulatormiljö är det tryggt att öva radarkörning även i 20 knop.

Målsättningen med kursen är att deltagarna lär sig grunderna för användningen av radar vid navigation, positionsbestämning och för förhindrande av kollision. Man lär sig följa de sjövägsregler som är ikraft vid nedsatt sikt. Målsättningen uppnås genom övningar i simulatorn under varierande väderleksförhållanden.

 

Mera information: Kurskoordinator Lena Forsman tfn 044 762 3129, -

Suomeksi

Veneilijän tutkakurssi

Tutka on hyvä olla olemassa, kun sumu laskeutuu. Vielä parempi on, jos sitä osaa käyttää. Simulaattoriympäristössä on turvallista harjoitella tutkan käyttöä jopa 20 solmun nopeudella ajettaessa.

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille tutkankäytön perusteet navigoinnin ja paikanmäärityksen yhteydessä sekä keinona estää yhteentörmäyksiä. Osallistujat oppivat noudattamaan heikentyneen näkyväisyyden vallitessa voimassa olevia meriteiden sääntöjä. Oppimistavoite saavutetaan harjoittelemalla tutkankäyttöä simulaattorissa erilaisissa sääolosuhteissa.

 

Lisätietoja: Kurssikoordinaattori Lena Forsman puh. 044 762 3129, -

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland