In English

Pilotage Exemption Certificates

Pilotage Exemption Certificates (PECs) are granted for specific fairways and specific vessels. The examination can be taken at Aboa Mare and it comprises a blank chart examination, a written examination and a simulator test.

Pilot Licences

Pilotage Licences are granted for specific fairways. The examination can be taken at Aboa Mare and it comprises a blank chart examination, a written examination and a simulator test.

Exemptions

Exemptions are granted for specific fairways or several fairways and specific vessels. Exemption from using a pilot can be granted to the Master or Officer of a vessel, the gross tonnage of which is less than 3,700 tons or to an icebreaker. The examination can be taken at Aboa Mare and it comprises a written examination and a simulator test.

Prices:
Written examination 660 € + VAT
Blank chart examination 60 € + VAT / chart
Simulator examination, 4 hours 1720 € + VAT, 6 hours 2.280 € + VAT
+ administration fee 100 € + VAT

På svenska

Lotsprov

Linjelotsbrev

Linjelotsbrev (Pilotage Exemption Certificates, PECs) beviljas för specifika farleder och vissa fartyg. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov, ett täckritningsprov och ett simulatortest.

Styrsedel för lots

Styrsedlar för lotsar beviljas för specifika farleder. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov, ett täckritningsprov och ett simulatortest.

Dispens

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan bevilja ett fartygs eller en fartygs- eller bogserenhets befälhavare eller styrman fartygsspecifik dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyget, om fartygets bruttodräktighet är maximalt 3 700. Dispens kan även beviljas befälhavare eller styrman för isbrytare oavsett fartygets storlek. Provet kan göras vid Aboa Mare och det består av ett skriftligt prov och ett simulatortest. 

Priser:
Skriftligt prov 660 € + moms
Täckritningsprov 60 € + moms / karta
Simulatorprov, 4 timmar 1720 € + moms, 6 timmar 2280 € + moms
+ administrationsavgift 100 € + moms

Suomeksi

Luotsitutkinnot

Linjaluotsinkirjat

Linjaluotsinkirjat (Pilotage Exemption Certificates, PECs) myönnetään tietyille väylille ja tietyille aluksille. Kokeen voi suorittaa Aboa Maressa, ja siihen kuuluu peitepiirroskoe, kirjallinen koe ja simulaattoritesti.

Luotsin ohjauskirja

Luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden. Kokeen voi suorittaa Aboa Maressa, ja siihen kuuluu peitepiirroskoe, kirjallinen koe ja simulaattoritesti.

Erivapaus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää aluskohtaisen erivapauden luotsinkäyttövelvollisuudesta aluksen sekä alus- tai hinausyhdistelmän päällikölle tai perämiehelle, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 3 700. Erivapaus voidaan aluksen koosta riippumatta myöntää myös jäänmurtajan päällikölle tai perämiehelle Kokeen voi suorittaa Aboa Maressa, ja siihen kuuluu kirjallinen koe ja simulaattoritesti.

Hinnat:
Kirjallinen koe 660 € + alv
Peitepiirroskoe 60 € + alv / kartta
Simulaattorikoe 4 tuntia 1720 € + alv, 6 tuntia 2.280 € + alv
+ hallinnointikulut 100 € + alv

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland