Öppet hus vid Aboa Mare 12.11.2019

Välkommen till sjöfartsskolan Aboa Mare, tisdagen den 12.11.2019 kl. 12-18!

Under evenemanget har du möjlighet att till exempel:

  • få mera information om våra examensutbildningar och fortbildningskurser
  • diskutera olika arbetsplatsmöjligheter
  • träffa våra studerande
  • lära dig göra de viktigaste knoparna
  • prova plocka isär kulan i en bränsleseparator
  • delta i en guidad rundtur i våra utrymmen, t.ex. har du möjlighet att bekanta dig med Viking Grace bryggsimulatorn.

Delta i tävlingen! Kör längs med en bana vid Sveaborg med en av våra simulatorer.

Gratis kaffe och saft med tilltugg.

>> Facebook evenemangsidan

Maritime Academy and Studies in Turku   |  Maritime Training Center and Courses   |  Parking and Location   |  Contact us

Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Sjöfartsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningkurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare. Aboa Mare erbjuder säker och miljömässigt hållbar utbildning, som uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en  DP-simulator och en radiosimulator. Simulatorerna används förutom i utbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen.

 

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland