Öppet hus vid Aboa Mare är inhiberat – välkommen på ett virtuellt besök!

Kontakta - för att boka en virtuell presentation hos Aboa Mare.

Under presentationen:

  • får du mera information om utbildningsprogrammen och kurser vi erbjuder
  • lär du dig mera om våra utrymmen och våra simulatorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till sjöfartsskolan Aboa Mare, tisdagen den 10.11.2020 kl. 12-18!

Under evenemanget har du möjlighet att till exempel:

  • få mera information om våra examensutbildningar och fortbildningskurser
  • diskutera olika arbetsplatsmöjligheter
  • träffa våra studerande
  • lära dig göra de viktigaste knoparna
  • bekanta dig med olika mätinstrument
  • delta i en guidad rundtur i våra utrymmen, t.ex. har du möjlighet att bekanta dig med Viking Grace bryggsimulatorn.

Delta i tävlingen! Kör längs med farleden in till New York med en av våra fartygssimulatorer.

Gratis kaffe och saft med tilltugg.

Facebook evenemangsidan »

Maritime Academy and Studies in Turku   |  Maritime Training Center and Courses   |  Parking and Location   |  Contact us

Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Sjöfartsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningkurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare. Aboa Mare erbjuder säker och miljömässigt hållbar utbildning, som uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en  DP-simulator och en radiosimulator. Simulatorerna används förutom i utbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen.

 

Share

Öppet hus kontakt

Annina Rosenqvist

Annina Rosenqvist

Event Coordinator

-

+358 44 762 3123

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland