In English

Skipper’s certificate for domestic service

The training of skipper in domestic service is not available in English. More information about the course only in Finnish or Swedish.

På svenska

Inrikesskeppare kurs

Som inrikesskeppare kan du jobba som befälhavare på fartyg inom Finlands gränser. Du kan jobba på passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller kanske du vill jobba som lotskutterförare. Under kursen lär man sig navigation, använda radare, maskinlära och man får behörigt att använda VHF samt första hjälpen. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. 

Inrikesskepparexamen och det behörighetsbrev som beviljas på basis av denna, berättigar innehavaren till att i inrikes trafik fungera som befälhavare på fartyg vars bruttodräktighet är under 500 inom trafikområde I, II och III. 

Mera information: Jerker Hagström tfn 044 739 7773, -">-

Anmäl dig här

Suomeksi

Kotimaanliikenteen laivuri -kurssi

Kotimaanliikenteen laivurina voit työskennellä aluksen päällikkönä Suomen rajojen sisäpuolella. Voit työskennellä matkustaja-aluksella, rahtialuksella, hinaajalla tai luotsikutterilla. Kurssilla opiskellaan navigointia, tutkankäyttöä ja koneoppia sekä saadaan pätevyys käyttää VHF:ää ja antaa ensiapua. Meriturvallisuusharjoitukset järjestetään Meriturvan yksikössä Lohjalla. 

Kotimaanliikenteen laivuritutkinto ja sen perusteella myönnettävä pätevyyskirja oikeuttavat toimimaan päällikkönä kotimaanliikenteessä liikennealueilla I, II ja III sellaisilla aluksilla, joiden bruttovetoisuus on alle 500.

Lisätietoja: Jerker Hagström tfn 044 739 7773, -">-

Ilmoittaudu kurssille tästä

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland