In English

Boatmaster’s Certificate

The training for boatmaster's certificate is not available in English. More information about the course only in Finnish or Swedish.

På svenska

Förare kurs

Som förare kan du jobba på mindre farkoster inomskärs eller på insjöarna. Under kursen lär du dig navigation, maskinlära och att använda radare. Dessutom får du behörighet att använda VHF samt ge första hjälp. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. Den här kursen är intressant även för fritidsbåtsförare pga kursens mångsidiga innehåll.

Förarexamen och det behörighetsbrev som beviljas på basen av denna, berättigar innehavaren till att i inrikestrafik fungera som befälhavare på fartyg vars bruttodräktighet är under 100 inom trafikområde I.

 

 

Suomeksi

Kuljettaja kurssi

Kuljettajana voit työskennellä pienemmillä aluksilla saaristossa tai sisävesillä. Kurssilla opit navigointia, tutkan käyttöä ja laivakonetekniikkaa sekä saat pätevyyden käyttää VHF:ää ja valmiuden antaa ensiapua. Meriturvallisuusharjoitukset järjestetään Meriturvan yksikössä Lohjalla. Laajan kurssisisällön takia kurssi on mielenkiintoinen myös huviveneilijöille.

Kuljettajantutkinto ja sen pohjalta myönnettävä pätevyyskirja oikeuttavat toimimaan päällikkönä kotimaanliikenteessä liikennealueella I aluksilla, joiden bruttovetoisuus on alle 100.

 

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland