In English

Elementary First Aid course (STCW A-VI/1-3)

The Elementary First Aid course is intended for everyone who intends to work at sea irrespective of his/her future task. The aim of the course is to provide the trainees with basic skills and knowledge so they can give first aid in case of an illness or accident onboard. Special attention is also paid to the promotion of the trainees’ own health and to the prevention of accidents.

The Elementary First Aid course consists of both theory and practical exercises. The course deals with the general first aid principles with the emphasis on vessels as operational environments. In addition, the trainees learn the basics of lifesaving first aid as well as the further first aid measures to be taken in connection with acute cases of illness or accidents.

På svenska

Första hjälp kurs (STCW A-VI/1-3)

Första hjälp är en grundläggande kurs i första hjälp för alla som jobbar eller som har för avsikt att jobba till sjöss (oberoende av arbetsuppgift).

Målsättningen är att kursdeltagarna innehar grundläggande kunskaper och färdigheter att ge första hjälpen vid händelse av sjukdomsfall eller olyckshändelse av olika slag ombord på ett fartyg. Uppmärksamhet fästs även vid befrämjandet av den egna hälsan och förebyggandet av olycksfall.

Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Kursen innefattar allmänna principer för första hjälpen med tyngdpunkt på fartyget som verksamhetsmiljö. Ytterligare lär sig deltagarna grunderna i den livräddande första hjälpen samt de fortsatta första hjälpen åtgärderna vid plötsliga sjukdomsfall eller olyckshändelser.

Suomeksi

Ensiapukurssi (STCW A-VI/1-3)

Ensiapukurssi on ensiavun peruskurssi, joka on työtehtävästä riippumatta tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät laivalla tai aikovat hakeutua merelle töihin.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille ensiavun perustiedot ja valmius antaa ensiapua erilaisten aluksella mahdollisesti tapahtuvien sairastapauksien tai onnettomuuksien yhteydessä. Kurssille kiinnitetään huomiota myös oman terveyden edistämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen.

Ensiapukurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Kurssilla käsitellään ensiavun perusperiaatteet siten, että painopiste on aluksessa toimintaympäristönä. Lisäksi osallistujat oppivat hengenpelastamiseen keskittyvät ensiavun perusteet sekä jatketun ensiavun toimenpiteet äkillisten sairastapausten tai onnettomuuksien yhteydessä.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland