In English

ECOTRAIN, training of energy-efficient ship operations

The ECOTRAIN course aims at giving an understanding of the IMO regulations concerning energy-efficient ship operations. Issues concerning ship and machinery design and development are also addressed. Energy-efficient operational methods and the use of advisory equipment are presented. Additionally, comprehensive training sessions at the Aboa Mare simulator centre will give the trainee practical knowledge of the energy-efficient operation of vessels.

More information »

På svenska

ECOTRAIN kurs för energieffektiva fartygsoperationer

Målsättningen med ECOTRAIN-kursen är att göra kursdeltagarna förtrogna med IMO-regulationer gällande energieffektiva fartygsoperationer. Uppmärksamhet fästs även vid faktorer relaterade till designen av fartyget och maskinerierna. På ECOTRAIN-kursen får kursdeltagarna lära sig om energieffektiva driftsätt och hjälputrustning. De omfattande övningarna på Aboa Mare ger deltagarna praktiska kunskaper i energieffektiv fartygsdrift.

Mera information »

Suomeksi

ECOTRAIN-kurssi, energiatehokkaita laivatoimintoja koskevat säädökset

ECOTRAIN-kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat IMO:n energiatehokkaita laivatoimintoja koskeviin säädöksiin. Myös aluksen ja koneistojen muotoilua koskeviin seikkoihin kiinnitetään huomiota. ECOTRAIN-kurssilla tutustutaan myös energiatehokkaisiin käyttötapoihin ja apuvälineisiin. Lisäksi kokonaisvaltaiset harjoitukset Aboa Maren simulaattorikeskuksessa tarjoavat osallistujalle käytännön tietoa aluksen energiatehokkaasta käytöstä.

Lisätietoja »

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland