Ansök till våra utbildningar

Yrkeshögskoleexamen i sjöfart

Ansök till Yrkeshögskolan Novias sjökaptensutbildning vid Aboa Mare 17-31.3.2021

Ansök till examensinriktade dagstudier (ifall du har andra stadiets utbildning, t.ex. gymnasium) eller flerformsstudier (ifall du har styrmansutbildning) via www.studieinfo.fi

Undervisningsspråket är svenska. Planerad längd 4,5 år.

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Kontakta utbildningsansvarig Petteri Niittymäki +358 44 762 3400, - för mera information.

Alumnen Eeva Karihaara berättar om sjökaptensutbildningen »


Grundexamen i sjöfart

Ansök till Axxells vaktstyrmans- eller vaktmaskinmästarutbildning vid Aboa Mare 23.2-7.4.2021

Vid Axxell kan du studera till Vaktstyrman eller Vaktmaskinmästare. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfartsutbildning, för fortsatta studier till sjökapten eller ingenjör. Utbildningen vid Aboa Mare ger studeranden kompetens att arbeta på fartyg i nationell eller internationell trafik, eller i landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). 

Undervisningsspråket är svenska. Planerad längd 3 år. Kontinuerlig ansökan året runt. 

Läs mera på www.axxell.fi/sjofart eller kontakta - för mera information.

Ansök till vaktstyrman eller vaktmaskinmästare utbildningen här: www.studieinfo.fi


Read more about studies at our Maritime Academy »

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland