Ansök till våra examensutbildningar

Sjökapten (YH)

Ansök till Yrkeshögskolan Novias sjökaptensutbildning vid Aboa Mare 15-29 juli 2022

Dagstudier, 270 sp. Planerad längd 4,5 år. Ansök på www.studieinfo.fi

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Kontakta utbildningsansvarig Petteri Niittymäki +358 44 762 3400, - för mera information.

Alumnen Eeva Karihaara berättar om sjökaptensutbildningen »


Grundexamen i sjöfart

Vid Axxell kan du studera till vaktstyrman eller vaktmaskinmästare. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfartsutbildning, för fortsatta studier till sjökapten eller ingenjör. Utbildningen vid Aboa Mare ger studeranden kompetens att arbeta på fartyg i nationell eller internationell trafik, eller i landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). Undervisningsspråket är svenska. Planerad längd 3 år. 

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 
www.studieinfo.fi under tiden 22.2-22.3.2022.

Kontinuerlig ansökan
Om du redan har en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen eller om du är i arbetslivet och funderar på branschbyte söker du direkt till Axxell. Kontinuerlig ansökan året runt.

Läs mera på www.axxell.fi/sjofart eller kontakta - för mera information.


Read more about studies at our Maritime Academy »

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland