In English

VTS On-the-Job Instructor Course V-103/4

The aim of the VTS On-the-Job Instructor Course is to assist VTS centres and VTS instructors in delivering on-the-job training courses and in enhancing and complementing existing training material where the quality and effectiveness of the training courses may thereby be improved to fully meet the intent of IALA recommendation V-103/4.

The VTS On-the-Job Instructor Course contains a range of practical assignments and tasks to be performed by the trainees to ensure competence and confidence as OJT Instructors. On successful completion of the course the On-the-Job Instructor acquires basic skills and a practical ability to demonstrate appropriate instructional techniques unique to on-the-job training.

På svenska

VTS On-the-Job Instructor -kurs V-103/4

Målsättningen med VTS On-the-Job Instructor -kursen är att stödja VTS-centraler och VTS-instruktörer i att anordna inlärning i arbete-kurser. Dessutom ska kursen vara till nytta då man vill utveckla och komplettera skolningsmaterial i sådana fall då kvaliteten och effektiviteten av skolningen skulle bli bättre och fullt möta de mål som ställs i IALA-rekommendationen V-103/4.

VTS On-the-Job Instructor -kursen innehåller ett antal övningar och uppgifter som deltagarna utför. På så sätt garanterar man att instruktörerna för inlärning i arbete (VTS On-the-Job Instructor) innehar tillräcklig yrkeskunnighet och yrkesmässigt självförtroende. Efter att ha avlagt kursen godkänt har inlärning i arbete instruktören grundläggande kunskaper om de handledningsmetoder som är typiska för inlärning i arbete samt han/hon kan tillämpa dem i praktiken

Suomeksi

VTS On-the-Job Instructor -kurssi V-103/4

VTS On-the-Job Instructor -kurssin tavoite on auttaa VTS-keskuksia ja VTS-ohjaajia työssäoppimiskurssien pitämisessä ja jo olemassa olevien koulutusmateriaalien kehittämisessä ja täydentämisessä sellaisissa tapauksissa, joissa koulutuksen laatu ja tehokkuus näin paranisivat täysin täyttämään IALA-suosituksen V-103/4 tavoitteet.

VTS On-the-Job Instructor -kurssi sisältää joukon käytännön harjoituksia ja tehtäviä, jotka osallistujat suorittavat. Näin taataan työssäoppimisen ohjaajien (VTS On-the-Job Instructor) ammattitaito ja ammatillinen itseluottamus. Suoritettuaan kurssin hyväksytysti työssäoppimisen ohjaajalla on perustiedot työssäoppimiselle ominaisista ohjausmenetelmistä ja käytännön kyky käyttää niitä.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland