In English

GOC radio competency course

The GOC (General Operator’s Certificate) is the highest level radio competency within the international GMDSS system. It provides the trainees with skills and knowledge to operate the ship station on a SOLAS vessel engaged in international professional seafaring on all sea areas of the world.

The aim of the course is to deliver to the trainees such theoretical knowledge and practical skills that they are able to conduct radio operations on a ship radio station complying with the requirements of the GMDSS system.

The course encompasses e.g. the following topics:

 •     SAR lectures
 •     exercises on distress, safety and routine communication
 •     exercises on GMDSS radio stations and simulators
 •     lectures and exercises on the service and maintenance of ship radio station

På svenska

GOC radiooperatör kurs

Allmänt intyg för radiooperatör GOC (General Operator’s Certificate) är den högsta radiobehörigheten. Den är avsedd för personer som handhar radiotrafik på ett SOLAS-fartyg i yrkessjöfart på världens alla GMDSS-havsområden.

Målsättningen med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att kunna sköta sjöradiotrafiken på en fartygsradiostation utrustad med radioapparatur enligt GMDSS-systemet.

Kursinnehållet omfattar t.ex. följande:

 •     SAR-föreläsningar
 •     nöd-, säkerhets-, och rutintrafikövningar
 •     praktiska radiotrafikövningar med GMDSS-fartygsradiostationer och -simulatorer.
 •     föreläsningar och övningar angående service och underhåll av en fartygsradiostation

Suomeksi

GOC radioasemanhoitaja -kurssi

Yleinen radioasemanhoitajan todistus GOC (General Operator’s Certificate) on korkein radiopätevyys ja se on tarkoitettu SOLAS-yleissopimuksen piiriin kuuluvan kansainvälisen liikenteen ammattimerenkulun aluksen radioaseman hoitajille kaikilla maailman GMDSS-merialueilla.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille teoreettiset tiedot ja käytännön valmiudet hoitaa meriradioliikenne alusradioasemalla, jonka radiolaitteisto on GMDSS-järjestelmän mukainen.

Kurssiin kuuluu mm.:

 • SAR-luentoja
 • hätä, turvallisuus- ja rutiiniliikenteen harjoituksia
 • runsaasti radioliikenneharjoituksia GMDSS-alusradioasemilla ja -simulaattoreilla
 • alusradioaseman hoitoa ja huoltoa koskevia luentoja ja harjoituksia

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland