In English

Dynamic Positioning Simulator Course

The DP Simulator Course provides advanced training in Dynamic Positioning in accordance with the curriculum recommended by the Nautical Institute. Masters, navigating officers and, where relevant, others on watch on the navigating bridge, or other location, are given ‘hands-on’ control at the DP control console. The Nautical Institute has accredited Aboa Mare Training Centre. The course is carried out with Navis Dynamic Positioning System.
A trainee successfully completing this course should have acquired a thorough knowledge of the practical aspects of DP operations. He/she should be capable of planning and conducting any DP operation, including risk assessment, contingency planning and assessment of vessel capability. He/she should be able to undertake the operation with due regard to all circumstances of seamanship and operational requirements. He/she should also be able to react correctly to any circumstances which could lead to catastrophic failure or which constitute catastrophic failure itself.

På svenska

DP Simulator Course -kurs

DP Simulator Course kursen erbjuder skolning i Dynamic Positioning och följer den kursplan som Nautical Institute rekommenderar. Kaptener, nautiskt befäl och andra som handhar vakt på kommandobryggan eller annanstans på fartyget får praktisk övning vid DP-kontrollkonsolen. Nautical Institute har ackrediterat Aboa Mare Training Centre, och kursen genomförs med Navis Dynamic Positioning System.

Deltagarna som avlägger kursen framgångsrikt bör ha en ingående kunskaper i DP-operationernas praktiska synpunkter. De bör kunna planera och genomföra vilka som helst DP-funktioner inklusive riskbedömning, beredskapsplaner och uppskattning av fartygets duglighet. Deltagarna bör kunna sätta igång operationer med hänsyn till sjömanskap och operativa krav. De bör också kunna reagera på ett rätt sätt på omständigheter som kunde leda till ett mycket allvarligt fel eller i sig själva utgöra ett dylikt fel.

Suomeksi

DP Simulator -kurssi

DP Simulator Course -kurssi on DP:n (Dynamic Positioning) jatkokurssi, joka noudattaa Nautical Instituten suosittelemaa opintosuunnitelmaa. Kapteenit, navigoinnista vastaava päällystö ja muut komentosillalla tai muualla vahtipitävät saavat käytännön tuntumaa DP-kontrollikonsolin käyttöön. Nautical Institute on akkreditoinut Aboa Maren tarjoamaan kyseistä koulutusta, joka meillä annetaan Navis Dynamic Positioning System -järjestelmää käyttäen.

DP Simulator Course -kurssin menestyksekkäästi suorittanut osallistuja on saanut perinpohjaiset tiedot DP-toimintojen käytännön puolista. Hänen tulisi pystyä suunnittelemaan ja läpiviemään mikä tahansa DP-toiminto mukaan lukien riskianalyysi, varasuunnitelma ja aluksen toimintakyvyn arviointi. Hänen tulisi toimia tavalla, joka ottaa hyvän merimiestavan ja operationaalisten vaatimusten asettamat ehdot. Hänen tulisi myös pystyä reagoimaan oikealla tavalla olosuhteissa, jotka voivat johtaa vakavaan toimintahäiriöön tai muodostaa itsessään vakavan toimintahäiriön.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland