In English

DP Induction Course

The DP Induction Course provides basic training in Dynamic Positioning in accordance with the curriculum recommended by the Nautical Institute. Masters, navigating officers and, where relevant, others on watch on the navigating bridge, or other location, are given hands-on control at the DP control console. The Nautical Institute has accredited Aboa Mare Training Centre and the course is carried out with Navis Dynamic Positioning System.

A trainee successfully completing the DP Induction Course will have acquired a knowledge of the principles of Dynamic Positioning. He/she is able to set up a dynamic positioning system and has an understanding of the practical operation of the associated equipment, including position reference systems. The trainee should be able to recognise and respond to the various alarms, warning and information messages. He/she should also be able to relate the DP installation to the ship system, e.g. power supply, manoeuvring facility, available position reference systems and nature of work. The trainee should also be able to relate DP operations to the existing environmental conditions of wind, sea state, current and vessel movement.

Aboa Mare is accredited by Nautical Institute for training in Dynamic Positioning (DP).

NI Accreditation logo

På svenska

DP Induction -kurs

DP Induction Course kursen erbjuder skolning i Dynamic Positioning och följer den kursplan som Nautical Institute rekommenderar. Kaptener, nautiskt befäl och andra som handhar vakt på kommandobryggan eller annanstans på fartyget får praktisk övning vid DP-kontrollkonsolen. Nautical Institute har ackrediterat Aboa Mare Training Centre, och kursen genomförs med Navis Dynamic Positioning System.

De som kompletterat DP Induction Course kursen innehar kunskaper i DP:s funktionsprinciper. De vet hur starta ett DP-system och förstår funktionen av tillhörande utrustning, t.ex. positionsbestämningsanordningar. Deltagarna bör kunna känna igen olika larm, varningar och informationsmeddelanden samt kunna besvara dem. Deltagarna borde också kunna relatera DP-uppsättningen till fartygets system, t.ex. elsystemet, manövreringssystemet, tillgängliga positionsbestämningssystem och arbetets art. Deltagarna bör också kunna se sambandet mellan DP-operationerna och de gällande miljöförhållandena, t.ex. vind, sjögång, strömningar och fartygets rörelse. 

Suomeksi

DP Induction -kurssi

DP Induction Course on DP:n (Dynamic Positioning) peruskurssi, joka noudattaa Nautical Instituten suosittelemaa opintosuunnitelmaa. Kapteenit, navigoinnista vastaava päällystö ja muut komentosillalla tai muualla vahtipitävät saavat käytännön tuntumaa DP-kontrollikonsolin käyttöön. Nautical Institute on akkreditoinut Aboa Maren tarjoamaan kyseistä koulutusta, joka meillä annetaan Navis Dynamic Positioning System -järjestelmää käyttäen. 

DP Induction Course -kurssin menestyksekkäästi suorittaneella on perustiedot DP:n periaatteista. Hän osaa laittaa DP-järjestelmän toimintakuntoon ja ymmärtää oheislaitteiden, mm. paikanmäärityslaitteiden toiminnan käytännössä. Osallistujan tulisi osata tunnistaa erilaiset hälytykset, varoitukset ja tiedonannot ja vastata niihin. Hänen tulisi myös osata suhteuttaa DP-asennus laivan muihin järjestelmiin, esim. sähköjärjestelmään, ohjausjärjestelmään, olemassa oleviin paikannusjärjestelmiin ja työn luonteeseen. Osallistujan tulisi myös osata suhteuttaa DP-toiminnot ympäristöolosuhteisiin eli tuuleen, merenkäyntiin, virtaukseen ja aluksen liikkeisiin.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland