Events

Digital twin todellisuuden tulkitsijana ja liiketoiminnan vauhdittajana

Digital Twin (digitaalinen kaksonen) tarkoittaa digitaalista kopiota fyysisistä prosesseista, ihmisistä, paikoista, järjestelmistä ja laitteista, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Tai toisinpäin – mallin avulla voidaan suunnitella ja kehittää systeemejä, joita reaalimaailmassa ei vielä ole tai joihin on vaikea päästä käsiksi. Näin voidaan varmistaa ratkaisun optimaalinen toimivuus simuloimalla ennen varsinaista toteutusta. Toiminnan aikana saadaan tarkkaa tilannetietoa ja saavutetaan esimerkiksi parempi hyötysuhde ja toimintavarmuus. Tämä tarjoaa IoT-osaajille mahdollisuuden olla ratkaisevassa osassa järjestelmien ja laitteiden kehityksessä.

Alustuksissa käsitellään käytännön esimerkkejä teollisuudesta, pohditaan miten hyödyntää kerättyä tietoa ja millaisia liiketoimintaetuja digital twineillä voidaan saavuttaa.

Ohjelma on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka haluavat kehittää digitaalista seurantaa tai muuten hyödyntää dataa ja suunnittelumalleja tehokkaasti. Tavoitteena on tarjota laaja näkökulma ja paljon ideoita omaan tekemiseen.

Osana ohjelmaa ovat ryhmätyöpajat, joissa alustuksen jälkeen syvennytään annettuun aiheeseen. Tavoitteena on saada osallistujat ideoimaan ja ratkomaan haasteita sekä synnyttää verkottumista osaamiseen perustuen.

Milloin: 24.4. klo 9-15
Missä: Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku

Ohjelma

8.30-8.45 Aamukahvi
8.45-8.55 Tervetuloa: tapahtuman avaus
Jenny Lauronen, projektipäällikkö Allied ICT Finland, Yrkeshögskolan Novia ja
Markku Oksman, projektipäällikkö, Yrityssalo

9.00-9.20 Tietomallien hyödyntäminen kiinteistöjen ylläpidossa
Tero Järvinen, Teknologiajohtaja, Granlund

9.20-9.40 Yhdistetty todellisuus vastaa digital twin -käyttöliittymähaasteisiin
Teijo Lehtonen, Erikoistutkija: TkT, Turun yliopisto

9.40-10.00 Turku City Data Oy- kaupunkidatan hyödyntäminen
Tuomas Piippo, Kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

10.00-10.20 Digital Twin for Smart Cities
Gerardo Santillan, Customer Manager at Semantum Oy

10.20-10.40 Tauko, verkostoitumista

10.40-11.00 Real-Time Product Digital Twin and its Impact on Maintenance and Lifecycle Management
Joni Keski-Rahkonen, Manager, Technology & Analysis, Kongsberg Maritime

11.00-11.20 Dynaaminen prosessisimulointi osana digitaalista kaksosta
Jari Lappalainen, erikoistutkija, VTT

11.20-11.40 Digital Twinin hyödynnettävyys teollisuudessa
Jerker Björkqvist, yliopistolehtori, Åbo Akademi

11.40-12.00 Näkökulmia IoT -datan hyödyntämisestä digitaalisessa kaksosessa
Mika Luimula, tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu

12.00-12.20 Kuinka Allied ICT Finland kasvuohjelma voi auttaa eteenpäin?
Ville Leppänen, Professori, Turun yliopisto ja AIF Turun johtoryhmän puheenjohtaja

12.20-12.30 Työpajan esittely
Mikael Jaakkola, muotoilija, Takti Oy
Johanna Liipola, muotoilija, Muotomyrsky Oy
Työtavan esittely
Johdatus työpajaan – työryhmien teemat, valinta ja aikataulutus

12.30-13.20 Lounas

13.20-13.30 Teemaryhmiin sijoittuminen

13.30-15.30 Workshop
Ryhmiin toivotaan saatavan noin 5 henkilöä. Mikäli kaikki teemat eivät täyty tai täyttyvät yli, niin säädetään ryhmiä tilanteen mukaan.
Iltapäivällä kahvitarjoilu työn ohessa.

Vaihe 1 – Digital Twin -aiheen valitseminen ja työstäminen
Syvennyttävän aiheen valinta
Nykyisen tilanteen analyysi: miten aihe ilmenee tänään
Aiheen-määrittely, yhteisen skenaarion rakentaminen

Vaihe 2 – Kehitysvaiheet syntyvälle palvelulle tai tuotteelle
Backcasting menetelmällä luotujen kehitysvaiheiden luominen käyttäen strukturoitua metodia
Ryhmät esittävät havaintonsa ja palautekeskustelut

Klo 15.30 – 16.00 keskustelu ja päivän päättyminen, jatkotoimet
Työpajan jälkeen: Ryhmätyöt dokumentoidaan/kerätään ja osallistujille tehdään koostettu havaintojen ja menettelyjen esitys.

Ilmoittautuminen: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7341 22.4. mennessä

LISÄTIETOJA: Jenny Lauronen, - tai puh. 050 447 9547.


Mahdollisuuksien meri –

Minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia meri-alan digitalisaatio avaa ICT-yrityksille?

Mahdollisuuksien meri -tapahtuma tarjoaa tietoa ja verkostoja sekä yhdessä kehitettyjä ideoita merenkulkualan tuotekehitykseen.

- Ensimmäisen päivän valmennuksessa perehdytään merenkulkualan toimintaan ja kehitysmahdollisuuksiin ICT-alan näkökulmasta. Luentokokonaisuus tarjoaa globaalin ja laajan näkemyksen merenkulusta. Koulutuspäivä avaa toimialan saloja – käytäntöjä, tarpeita, mahdollisuuksia – niin että yrityksenne saa käytännön tietoa toimialasta ja siinä piilevistä mahdollisuuksista sekä pääsee innovoimaan ratkaisuja merenkulun digitalisaatiossa.

- Workshop-päivässä syvennymme merialan verkoston ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen ennakkoselvityksen ja osallistujien toiveiden pohjalta. Workshop-päivän tavoitteena on löytää liiketoiminta- ja tutkimuskysymyksiä, kumppaneita sekä konkreettisia ratkaisuja uusien palveluiden, järjestelmien ja tuotteiden kehittämiseksi.

Voit osallistua molempiin tai vain toiseen tapahtumapäivään.

Aika: Valmennuspäivä 29.11.2018 klo 9.00-17.00 ja Workshop 30.11.2018 klo 9.00-15.00

Paikka: Auriga Business Center, Aboa Mare, Juhana Herttuan puistokatu 21, 2.krs, 20100 Turku 

Kenelle: Liiketoiminnan kehittäjät, tuotekehitysjohtajat, toimitusjohtajat, merialan asiantuntijat ja yritykset, tutkijat ja he, kenen työkuvaan aihepiiri tuntuu kuuluvan.

29.11.2018 Johdatus merenkulkualan saloihin
Merenkulun toimijat, toimintamallit ja teknologiat -valmennuspäivä

Klo 8.30 alkaen Aamukahvi ja ilmoittautuminen
Klo 9.00-11.30 Merenkulku toimialana

 • Liiketoimintamallit, alan toimijat
 • Laivan sisäiset prosessit
 • Lainsäädäntö merenkulussa
 • Logistiikkaketjun kehitys, Rahtimarkkinat

Klo 11.30-12.15 Lounas
Klo 12.15-12.45 Laivan teknologiat nyt

 • Navigointijärjestelmän läpikäynti komentosillalla
 • Tietoliikenne avomerellä ja maan läheisyydessä

Klo 12.45-14.05 Laivan koneisto ja automaatio

 • Koneisto, Sähköjärjestelmät, LVI, Automaatio
 • Digitalisaation status merialalla

Klo 14.05-14.15 Kahvitauko
Klo 14.15-17.00 Laivan teknologiat tulevaisuudessa, tunnistetut tärkeät kehittämiskohteet

 1. Turvallisuuden parantaminen
 2. Tilannetietoisuus
 3. Ympäristövaikutukset
 4. Etäohjaus
 5. Järjestelmän redundanssi
 6. Kyberturvallisuuden tarpeet merenkulussa
 7. Tekoälysovellukset autonomissa aluksissa ja satamissa.

Spekulaatiot, verkostoitumista, keskustelua.


Valmentajina:
Ossi Westilä, Simulaatiokoulutuksen johtaja, merikapteeni, Aboa Mare
Timo Virtanen, Laivatekniikan lehtori: Laivanrakennus, energiatekniikka, laivakonemestari, Aboa Mare

30.11.2018 Merenkulun digitalisaatiosta uutta liiketoimintaa - workshop

Workshop-päivässä jatketaan ideoiden kehittelyä ja Maritime -kasvuverkoston rakentamista osallistujien antamien ennakkotietojen sekä AIF:n Maritime SIG –tarvekartoituksen pohjalta.

Klo 9.00-9.30 Onko tarvetta Maritime SIG – verkostolle? Toiminnan suuntaaminen ja kärkiteemojen esiintuonti.
Klo 9.30-10.15 Alustus yritysten näkökulmasta / puhujat valitaan myöhemmin
Klo 10.15-12.00 Teemojen ja näkökulmien valinta työskentelyyn

 • Liiketoiminta- ja tutkimuskysymyksiä, kumppaneita sekä konkreettisia ratkaisuja uusien palveluiden, järjestelmien ja tuotteiden kehittämiseksi
 • Tunnistetut tärkeät kehittämiskohteet:
  1. Turvallisuuden parantaminen
  2. Tilannetietoisuus
  3. Ympäristövaikutukset
  4. Etäohjaus
  5. Järjestelmän redundanssi
  6. Kyberturvallisuuden tarpeet merenkulussa
  7. Tekoälysovellukset autonomissa aluksissa ja satamissa.
  8. Muu, mitkä?

Klo 12.00-13.00 Lounas 
Klo 13.00-15.00 Workshop jatkuu

Päivän vetäjänä Mirva Salokorpi, tutkimusjohtaja, merenkulun simulaatiot Novia ammattikorkeakoulu ja Jenny Lauronen, Projektipäällikkö, AIF ja ICT-alan asiantuntijoina AIF verkoston partnerit.

Ohjelma tarkentuu osallistujien tavoitteiden mukaisesti, pidätämme oikeudet muutoksiin. Tapahtuman tarjoaa Allied ICT Finland -ohjelma, lounaat omakustanteisina.

Ilmoittautumiset 22.11.2018 mennessä:
29.11 Valmennuspäivä, ilmoittaudu: https://network.novia.fi/Events/60/Apply
30.11 Workshop, ilmoittaudu: https://network.novia.fi/Events/61/Apply

Lisätiedot:
Jenny Lauronen
Projektipäällikkö Allied ICT Finland. R & D Maritime Simulation
puh: +358 504479547
e-mail: -

Allied ICT Finlandia rahoittaa Business Finland. https://alliedict.fi


Allied ICT Finland paketoi vahvuudet
ICT kasvuverkoston Kick off -seminaari

Aika:              7.11.2018 klo 13.00-18.00

Paikka:           Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, https://aurigacenter.fi/

Digitalisaatio tuo suuria kasvun mahdollisuuksia, onnistuminen vaatii kuitenkin uudenlaista toimintamallia. Allied ICT Finland on pohjoismaiden suurin ICT-alan tutkimuksesta liiketoimintaa -verkosto, se yhdistää huippututkimuksen, tutkijaresurssit, yritykset ja T&K-ympäristöt. 

Seminaari on suunnattu digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneille yrityksille. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista kertovat mm. Cargotec, Nokia ja Meyer Turku. Tule kuuntelemaan mielenkiintoista yritysten ja tutkimusverkoston vuoropuhelua ja selvittämään miten AIF:n toimintamalli voi auttaa yritystäsi.

Seminaarin teemat:

 • Digitalisaatio logistiikassa ja autonomiset koneet
 • 5G ja Teollisuuden toimintavarmat verkkoyhteydet
 • Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Hyperloop-testiradan mahdollisuudet teknologian kehittämisessä
 • Allied ICT Finland – palvelut ja kasvuverkostot

Seminaari päättyy cocktailtilaisuuteen (klo 17.00-18.00), jossa mahdollisuus verkostoitua, keskustella yhteistyöstä ja tutustua Aboa Maren simulaattoreihin. 


Ilmoittaudu oheisen linkin kautta https://www.lyyti.fi/reg/ICT_kasvuverkosto 31.10.2018 mennessä. Seminaari on maksuton.

Ohjelma:

Klo 12 alkaen ilmoittautuminen ja mahdollisuus verkostoitumiseen omakustanteiseen lounaan merkeissä.

Tapatuman juontaa Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja, Turku Business Region

Klo 13.00-13.05 Tervetuloa

 • Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja, Turku Business Region

Klo 13.05-13.20 Allied ICT Finland kasvuverkosto Turussa – yhteistyön vahvuudet

 • Ville Leppänen, AIF National Board, ohjelmistokehityksen professori, Turun Yliopisto

Klo 13.20-13.45 Keynote – Tekoäly yhteiskunnassa

 • Stig Gustavson, vuorineuvos, tekniikan tohtori

Klo 13.45-15.00 Industry 4.0 ja autonomiset laitteet

 • Tommi Pettersson, VP, software and automation development, Kalmar
 • Petri Kalske, R&D manager, Unikie
 • Johan Lilius, sulautettujen järjestelmien professori, Åbo Akademi

Klo 15.00-15.20 Kahvitauko

Klo 15.20-15.50 5G verkot ja teollisuuden toimintavarmat tietoliikenneyhteydet

 • Mikko Uusitalo, head of a research department, Nokia Bell Labs
 • Jarkko Paavola, yliopettaja, tutkimusvastaava, Turun Ammattikorkeakoulu

Klo 15.50-16.20 Virtuaalitodellisuus teollisuudessa

 • Kari Sillanpää, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Meyer Turku
 • Mika Luimula, yliopettaja, tutkimusvastaava Turun Ammattikorkeakoulu


Klo 16.20-16.40 Hyperloop – test facility in Salo

 • Mårten Fröjdö, Founder, Future Transportation Validation Center


Klo 16.40-16.55 Miten tästä eteenpäin – AIF puheenvuorossa esitellään tulevat tapahtumat ja yhteistyökeinot

 • Paavo Kosonen, Director, AIF Growth Mill
 • Jenny Lauronen, Maritime SIG projektipäällikkö

Klo 17.00-18.00 Cocktailtilaisuus – Verkostoitumista, keskustelua, mahdollisuus kokeilla Aboa Maren laivasimulaattoreita

Tervetuloa luomaan uusia menestystarinoita!

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland