Tulokset

Raportit

Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet

Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet tietopaketin tarkoituksena on antaa lukijalle monipuolisesti tietoa älykkäästä vesiliikenteestä, sen kehitystyön tilasta ja haasteista sekä jakaa tietoa hankkeessa opituista asioista. Tietopaketin alkuosa keskittyy autonomisen aluksen turvallisuuteen ja teknisiin ratkaisuihin, loppuosassa esitellään älylaiturikonsepti ja kuvaillaan älykkään vesiliikenteen palvelumuotoilua. Lataa tästä

Seuraavat raportit tarjoavat yksityiskohtaisempaa ja syventävää tietoa valituista aihealueista

Hazard Analysis Process for Autonomous Vessels

Development of Classification Procedures for Autonomous Ships

Kaupunkilautan käyttöenergiavaihtoehtojen tarkastelu

Specifics of using Lidar and IR-camera for detecting obstacles on maritime vessels

Building and operating a UHF-band test network for providing mission critical marine communication in the Turku archipelago

Kyberturvallisuus ja tiedonsiirron turvaaminen autonomisten alusten kehittämisessä ja operoinnissa

Älylaiturikonsepti åBy

Osa raporteista on saatavilla ainoastaan englannin kielellä. Raportit julkaistaan kesän 2018 aikana myös Novian julkaisukokoelmassa.


Opinnäytetyöt ja konseptit

Opinnäytetyöt

Hätätilanteiden hallinta miehittämättömällä kaupunkilautalla – matkustajan uusi rooli?
Mari Junkkari on Yrkeshögskolan Novialle tekemässään opinnäytetyössä pohtinut, kuinka matkustajan rooli mahdollisesti muuttuisi hätätilanteissa, jos aluksella ei olisi miehistöä paikan päällä opastamassa ja suorittamassa pelastus- ja palonsammutustyön alkutoimia. Lataa tästä

Julkisen kaupunkivesiliikenteen mahdollistaminen automaattisen laituripalvelun avulla 
Käyttäjäkeskeinen palvelumuotoilu automatisoidulle kaupunkivesiliikenteelle. Konseptin on kehittänyt David Bradley Mullen, Aalto yliopistossa. Lataa tästä

Laituriehdotus ja kuvankaappausnäkymä palvelun kuvakäsikirjoituksesta. Kuvat David Bradley Mullen.

Älylaiturin palvelutPalvelutarpeiden ja -mahdollisuuksien tutkiminen ja palvelukokonaisuuden konseptointi modulaarisen älylaiturin yhteyteen. Ove Sundkvistin Turun AMK:n opinnäytetyö (YAMK) on ladattavissa tästä

Yhteysaluksella kansallispuistoon – Veneettömän retkeilijän palvelupolku saaristomeren kansallispuistossa. Sanna-Mari Jalosen Turun ammattikorkeakoulussa ÄlyVESI-hankkeen aikana ja hankkeen teemaa sivuavasti Metsähallituksen toimeksiantoon tekemä opinnäytetyö luettavissa ja ladattavissa tästä 

Saaristoseikkailijan palvelupolku yhteysaluksella saaristoon. Kuva Sanna-Mari Jalonen.

 

Esimerkkejä hankkeen aikana tuotetuista tuote- ja palvelukonsepteista

Älyföri-konsepti: Konseptissa on huomioitu esteettömyys ja viihtyisyys erilaisten käyttäjien näkökulmista. Konseptin ovat kehittäneet Nicola Mäkilä, Zurisadai Hands, Niina Salmi ja Veera Ketonen Turun ammattikorkeakoulussa.


Erilaisia älykkään kaupunkilautan käyttäjiä ja älykäs kaupunkilautta Aurajoen alajuoksulla. Vasen kuva Henna Sandell, oikea kuva Jaana Pitkänen ja Henna Sandell.

Kipparikaveri - pelillinen turvallisuussovellus: Sovelluksen avulla matkustaja voi opetella toimimaan ja käyttämään pelastusvälineistöä vaaratilanteessa autonomisella miehittämättömällä aluksella. Ajatuksena on, että matkustaja voi jo ennen lautalle menoa tutustua ja opetella käyttämään pelastusvälineistöä. Turvallisuussovelluksen eteenpäin kehittämisestä on neuvoteltu Turun kaupungin kanssa. Konseptin ovat kehittäneet Markus Pulli, Laura Höglund, Airi Katajamäki ja Emilia Kulma Turun ammattikorkeakoulussa.

Kipparikaveri-turvallisuussovellus. Kuvat Markus Pulli, Laura Höglund, Airi Katajamäki ja Emilia Kulma.

Info-sovellus saaristo-opastukseen: Tämän tavoitteena on tarjota saaristoon haluaville veneettömille matkaajille mahdollisuus löytää samasta paikasta sekä julkiset että yksityiset vesiliikennepalvelun tarjoajat aikatauluineen ja reitteineen. Konseptin ovat kehittäneet Jaana Pitkänen ja Henna Sandell Turun ammattikorkeakoulussa.

Turun saariston infosovelluskonseptin esimerkkinäkymiä. Kuvat Jaana Pitkänen ja Henna Sandell.

Kaupunkilautta -palvelukokonaisuuskonsepti: Konseptissa yhdistyvät digitaaliset palvelut lauttakonseptiin. Esimerkkinä ovat etukäteen ladattavat saarikortit, jolloin tieto matkustamisen kohteena olevasta saaresta on älylaitteella, vaikka verkkoyhteys ei olisikaan kaikkialla toimiva. Konseptin on kehittänyt Juho Kruskopf Aalto-yliopistossa.

Vasemmalla näkymä verkkopalvelukonseptiin ja oikealla autonominen lauttakonsepti. Kuvat Juho Kruskopf.

Poijju-konsepti: Vuokrattava, kelluva ja haluttuun paikkaan siirrettävissä oleva virkistyspaikka (esimerkiksi sauna). Konseptin ovat kehittäneet Liina Pölönen ja Mikko Hakulinen Aalto-yliopistossa. Lisätietoa osoitteesta -

Vasemmalla esimerkki Poijjun älykkäästä varaus- ja yhteisöpalvelusta, oikealla Poijju-konseptin visualisointia. Kuvat Liina Pölönen ja Mikko Hakulinen.

Valaistus palveluna -konsepti: Konsepti opastaa ja neuvoo sekä luo turvallisuuden tunnetta. Konseptin ovat kehittäneet Janne Juuse, Doris Välikangas ja Miska Harjamäki Turun ammattikorkeakoulussa.

Valolla voidaan luoda ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta. Kuvat Miska Harjamäki, Janne Juuse ja Doris Välikangas.

Agorà-lauttakonsepti: Paikka kohtaamiseen, ajan viettämiseen, ostoksiin sekä matkustukseen kaupungin ja saariston välillä. Konseptin ovat kehittäneet Chiara Parise, Cristian Garcia Cebollada, Toni Heino, Milja Kokko ja Debora Scwarzbach Turun ammattikorkeakoulussa. https://vimeo.com/266644735

Agorà-lauttakonseptin ulkoasua ja sisätiloja. Kuvat Chiara Parise.

Wavelet - muunneltava elävää valoa lattiaan projisoiva penkki: Penkki projisoi ja luo siten matkustajia rauhoittavaa tunnelmaa. Konseptin on kehittänyt Jaana Pitkänen Turun ammattikorkeakoulussa. http://innave.tuas.fi

Wavelet-istuinkonseptin rauhoittavaa liikkuvaa valoa. Vasen kuva Zurisadai Hands, oikea kuva Tarmo Karhu.

Ror - epäsuoraa valoa tuottava valaisin-konsepti: Konseptissa valaisimia voi sijoitella yhteen tilaa rajaaviksi elementeiksi tai erilaisin kiinnitystavoin myös yksittäin. Konseptin on kehittänyt Janne Juuse Turun ammattikorkeakoulussa. http://innave.tuas.fi

Ror-valaisinkonsepti luonnon ympäristössä sekä messuilla Tukholmassa. Vasen kuva Janne Juuse, oikea kuva Tarmo Karhu.

mushROOM - istuin ja sääsuoja -konsepti: Konsepti lautan odotukseen rannalla älylaiturin yhteyteen. Konseptin on kehittänyt Giorgia Gallesio Turun ammattikorkeakoulussa. http://innave.tuas.fi

mushROOM-konsepti katos- ja istuinasennossa. Kuvat Giorgia Gallesio

BeBalance -tasapainottava istuinkonsepti: Ehkäisemään matkustuspahoinvointia vesillä: istuin pysyy horisontin tasossa, vaikka lautta keinuisi aallokossa. Konseptissa hyödynnetään muussa yhteydessä patentoitua tekniikkaa. Konseptin on kehittänyt Zurisadai Hands Turun ammattikorkeakoulussa. http://innave.tuas.fi

BeBalance-istuimessa pysyt vaakasuorassa myös aallokossa! Kuvat Zurisadai Hands.

Dock -istuinkonsepti, jossa matkatavarat säilyvät siistinä istuimen alla mobiililaitteet latautuvat langattomasti. Konseptin on kehittänyt Henna Sandell Turun ammattikorkeakoulussa. http://innave.tuas.fi

Dock-istuinkonsepti. Kuvat Zurisadai Hands.

Pelastusrengas-konsepti: Hankkeessa aloitettiin kehittämään turvallisempaa ja älykkäämpää pelastusrengasta. Ominaisuuksissa on otettu huomioon renkaan parempi näkyvyys, sen helpompi paikallistaminen merellä sekä turvallisuuden lisääminen. Erilaiset pelastusrenkaan värit ja materiaali olivat myös tutkinnan alla sekä kuinka sen valmistus olisi helpointa. Rengasta testattiin yhdessä ammattilaisten kanssa ja kehitysprosessia sekä työskentelyä jatketaan myös hankkeen jälkeen. Konseptin ovat kehittäneet Sofia Nieminen ja Kalle Tuominen Turun ammattikorkeakoulussa.

Esteettömyyden, turvallisuuden tunteen ja monipuolisesti toimivan valaisun suunnitteluun opastavia videoita voit katsoa tästä

Edellä esitellyistä konsepteista saa lisätietoa konseptien yhteydessä olevista osoitteista sekä tarvittaessa myös Turun ammattikorkeakoulun muotoilun koulutus- ja tutkimusvastaavalta, Tarmo Karhulta (-).


Demovideo 

Tulevaisuudessa yhä useampi merenkulkija tekee työtään maissa sijaitsevasta etäoperointikeskuksesta käsin. Mutta millainen on toimiva etäoperointikeskus — onko se laivan komentosilta maihin siirrettynä vai uutta teknologiaa hyödyntävä ja operaattorin tilannekuvan muodostusta tukeva älykäs toimintaympäristö? Me ÄlyVESI-hankkeessa uskomme jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

Kieli- ja puheteknologia ovat tulevaisuuden älykkäiden työkalujen ytimessä. Niiden avulla voidaan mm.:

  • Tehostaa tiedon tuotantoa: esim. lokikirjan tai huoltoraportin sanelu
  • Helpottaa ja automatisoida tiedonhakua: tiedonhaku keskeisistä lähteistä
  • Ohjata puheella: haluttujen toimintojen ohjaus äänellä

Testasimme yhdessä Lingsoftin kanssa puheentunnistus ja puhesynteesityökalujen käyttöä merenkulun simulaattoriympäristössä Aboa Maren komentosiltasimulaattorissa Turussa. Videolla operaattori ohjaa alusta autopilotilla puhekomennoin. Katso video »

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland