ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne

Älykäs kaupunkivesiliikenne, eli ÄlyVESI-hanke, on kaupunkien, yritysten sekä korkeakoulujen välinen konseptointi, tuotekehitys- ja innovaatioprojekti. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan uutta teknologiaa ja älykkäitä kaupunkivesiliikenteen ratkaisuja ja palveluita. Hanke saa päärahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston 6Aika-ohjelmasta. Lisäksi hanketta rahoittavat Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Helsingin ja Espoon kaupungit.

Älykkään kaupunkivesiliikenteen vaihtoehtoisia ratkaisuja ja palveluita kehitetään ja konseptoidaan yhdessä Turun, Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa. Hankkeessa tarkastellaan tarkemmin autonomisen kaupunkilautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta keskeisimpiä osa-alueita, kuten lautan energiaratkaisuja, automaatiota, etäoperointia sekä turvallisuusratkaisuja. Tavoitteena on tunnistaa teknologian kannalta olennaisimmat ja haasteellisimmat alueet sekä pyrkiä löytämään yhdessä yritysten kanssa tapoja näiden kehittämiseksi. Kehitystä jatketaan hankkeen jälkeenkin erilaisissa pilotointiprojekteissa ja yritysten omissa tuotekehitysprosesseissa.

Helsinki ÄlyVESI

Kuva: Kimmo Brandt

Helsinki ÄlyVESI 2

Kuva: Kimmo Matikka

Aurajoki 1

Kuva: Turun kaupunki

Aurajoki 2

Kuva: Turun kaupunki

Hankkeen tuloksena syntyy uusia TKI-yhteistyön tapoja sekä verkostoja älykkään kaupunkivesiliikenteen ja meriteollisuuden kehittämiseksi, uutta osaamista, uusia kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteistoimintamalleja, uusia meri- ja automaatioteknologian ratkaisuja sekä palvelukonsepteja. Tuloksena syntyy myös tietoa ja ratkaisuja ketterän, joustavan ja älykkään vesiliikenteen kehittämisestä, älykkään kaupunkilautan toteuttamisesta sekä älylaiturin konsepti. Hankkeen avulla yritykset voivat kehittää uutta liiketoimintaa meriteknologian ja ICT:n aloilla. Tällä tavoin ÄlyVESI-hanke vahvistaa myös kansallista kilpailukykyä.

Hankkeessa mukana olleet yritykset ja muut yhteistyötahot

Yhteistyökumppanimme kaupungeittain löydät avaamalla alla olevan linkin!

https://www.thinglink.com/scene/1038813131591122947

Projekti pähkinänkuoressa

  • ÄlyVESI-Älykäs kaupunkivesiliikenne
  • Projektin kesto: 01.10.2016-31.5.2018
  • Budjetti: 712 529,00 €
  • Rahoitus: 6Aika, rakennerahasto
  • Yhteistyökumppanit: Novia University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences, Aalto University and City of Turku

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland