Ajankohtaista

Ajatuksia hankkeen loppumetreiltä

Lämmin kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille henkilöille, yrityksille ja organisaatioille!

Video: Antero Lynne


ÄlyVESI-loppuseminaari

ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne -hankkeen loppuseminaari pidettiin 22. toukokuuta 2018 historiallisessa Turun linnassa. Noin 80 asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa osallistui seminaariin. Seminaariesitysten aiheet olivat: Älykkään vesiliikenteen konseptit, Älylaituri, Autonomisten aluksien turvallisuus, Autonomisten vesibussien energiaratkaisut, Autonomisten aluksien sensoriteknologia ja etäoperointitoiminnot, Tiedonsiirto ja tietoturvallisuus, Tiedonsiirto ja tietoturvallisuus, Tiedonsiirtotesti Saaristomerellä, Projektin tulosten eteenpäin vieminen jatkohankkeissa ja yrityksissä.

Tilaisuuden puhujat olivat Tarmo Karhu ja Jari Lahtinen Turun Ammattikorkeakoulusta, Satu Salmela Remotec Oy:stä, Jussi Savolainen Satel Oy:stä ja Sirpa Kannos ja Mirva Salokorpi Yrkeshögskolan Noviasta.

Loppuseminaari oli Turussa järjestettävän Shift Business Festivaalin 2018 6Aika-side event.

Suurkiitos kaikille osallistujille ja puhujille!


Kuvat: Antero Lynne


ÄlyVESI-seminaarisarja

Autonomisten alusten etäoperointitoimintoja käsittelevä neljän työpajan/seminaarin sarja helmi-maaliskuussa 2018 keräsi autonomisten alusten kehitystyötä tekevät sidosryhmät yhteen keräämään tietoa, verkostoitumaan sekä innovoimaan tulevaa kehitystä.

Tilaisuuksien aiheet olivat:
• Etävalvonnan ja -operoinnin edellyttämä informaatio
• Etäoperointikeskusratkaisut
• Koneiston huolto, etävalvonta ja -vianmääritys autonomissa aluksissa
• Autonomisen aluksen tiedonsiirto ja tietoturvallisuus

Kaikkiaan 47 teknologiayritystä, varustamoa, viranomaistahoa ja yliopistoa oli edustettuna tilaisuuksissa. Suurkiitos kaikille osallistujille ja puhujille!


ÄlyVesi-hanke mukana Tukholman huonekalumessuilla!

Turun Ammattikorkeakoulun monialainen opiskelijaryhmä on Älykäs kaupunkivesiliikenne -hankkeen toimeksiannosta mukana Tukholman huonekalumessuilla 6.-10.2.2018. Opiskelijoiden ideoimat tuotekonseptit miehittämättömälle kaupunkilautalle ovat nähtävillä Greenhousessa messuosastolla C20:25.
Tuotteiden suunnittelussa on käytetty pohjana miehittämättömän aluksen konseptissa tunnistettuja ongelmakohtia matkustajien turvallisuudessa, älykkäissä ratkaisuissa ja matkustusmukavuudessa. Opiskelijoiden kehittämät tuotekonseptit pyrkivät vastaamaan näihin tarpeisiin. http://innave.tuas.fi


ÄlyVESI-hanke sai jatkoajan

ÄlyVESI-hankkeelle on myönnetty kolmen kuukauden jatkoaika 31.5.2018 asti. Kehitys- ja testaustoimintaa eri osatehtävissä tehdään täysipainoisesti maaliskuun 2018 loppuun. Viimeisen kahden kuukauden aikana tullaan keskittymään tulosten raportointiin ja levittämiseen. Hankkeen loppuseminaarista tulossa lisätietoa alkuvuodesta!   


Sensoritekniikan testit kaupunkilautta Förillä

ÄlyVESI-hanke aloitti kesäkuussa 2017 miehittämättömän aluksen operointiin liittyvät käytännön testit.

Ensimmäisessä Brighthouse Intelligence Oy:n ja Åbo Akademin kanssa tehdyssä testissä kartoitettiin LiDAR -laserkeilaimen kykyä havainnoida alusta ympäröivää liikennettä Aurajoella. Ensimmäisen testin tunnelmia aurinkoisesta Turusta voit katsoa alla olevalta videolta!

Sensoritekniikan testit jatkuvat koko syksyn. Testaustoimintaa laajennetaan myös uusille osa-alueille, tulossa on mm. tiedonsiirtotesti Turun saaristossa.  


Älykäs kaupunkivesiliikenne -hanke on mukana Tall Ships Races 2017 tapahtumassa Turussa

Turun ammattikorkeakoulu, yhdessä Älykäs kaupunkivesiliikenne –hankkeen kanssa, on tarjonnut kesäopintoina mahdollisuuden opiskelijoilleen päästä keräämään käyttäjätietoa vesillä liikkumisesta Tall Ships Races 2017 tapahtumaan Turussa 20.-23.7.  Tarkoituksena on kerätä mukavan yhdessä tekemisen kautta tietoa lapsiperheiden ja muidenkin kaupunkilaisten liikkumisesta vesillä Turun saaristossa.

Turun Barkerin puistoon, Aurajoen rantaan, kohoaa festivaalien ajaksi Älykäs kaupunkivesiliikenne –hankkeen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen teltta, johon opiskelijat ovat ideoineet Turun saaristo -aiheisen karttapelin. Karttapelissä pääsee testaamaan saaristotuntemustaan eri vaikeusasteilla. Osaisitko sijoittaa kartalle esimerkiksi Naantalin muumimaailman tai vaikka Seilin saaren?

Teltalle on myös varattu piirustuspaperia, värikyniä ja tusseja, joiden avulla kävijöillä on mahdollisuus piirtää oma unelmiensa vesialus tai muu vesillä liikkumiseen tarkoitettu kulkuväline näin halutessaan. Samalla voi jakaa omia toiveitaan Turun saariston kehittämiseksi ja piirtää esimerkiksi toivomansa julkisen vesiliikennöintireitin Turun saariston karttaan.

Teltalta löytyy myös Aurajokeen liikennöitäväksi suunnitellun automaattisen lautan pienoismalli. Konseptiehdotuksen ovat ideoineet ja toteuttaneet Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat. Lisäksi teltalla on Pop up –kauppa pe-la 21.-22.7. klo 10-14, jossa on myynnissä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemiä tuotteita kierrätetyistä banderolleista.

Teltta on avoinna festivaalikävijöille to-la 20.-22.7. klo 10-19 ja su 23.7. klo 10-18. Tervetuloa!

Turkuamk-TSR2017-Teaser


ÄlyVESI-hanke mukana SHIFT 2017 -businessfestivaaleilla 31.5.-1.6.2017

SHIFT businessfestivaali keräsi toukokuun lopussa Turun linnanpuistoon 2300 kävijää. Tapahtuman teemana oli yhteistyö – niin ihmisten kuin ihmisen ja koneenkin välillä.  Lukuisista tapahtumalavoista, pitching-kisoista ja muista tapahtumista huolimatta väkeä riitti myös konttikylään, jossa ÄlyVESI-hanke esittäytyi ja verkostoitui 6Aika –kontilla molempina tapahtumapäivinä.  Keli oli kolea, mutta kontilla käytiin mielenkiintoisia keskusteluja, joiden tuloksena syntyi uutta yhteistyötä sekä yritysten että muiden hankkeiden kanssa.

Turun kaupunki järjesti osana SHIFTiä SmartCity-tapahtuman, jossa pohdittiin 6Aika-kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) kehittämistä älykkäiksi kaupungeiksi.  ”ÄlyVESI-hanke on tärkeä osa tätä kehitystyötä.” toteaa Yrkeshögskolan Novian T&K päällikkö Mirva Salokorpi.  Hankkeen innovatiivisen luonteen kiteyttää projektipäällikkö Sirpa Kannos: ”Ajattelen ÄlyVESI-hanketta innovaatioalustana, josta kumpuaa uusia älykkäitä ratkaisuja kaupunkivesiliikenteeseen”.


Turku AMK 14.12.2016

Älykäs kaupunkivesiliikenne – mielipidekysely kaupunkilaisille

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU KARTOITTI TURUN ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAUPUNKIVESILIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ JA UUDEN AUTOMATISOIDUN KAUPUNKILAUTAN TARPEELLISUUDESTA

Syksyn 2016 aikana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Projektipaja 11 teki tutkimuksen sekä nettikyselynä että kadunvarsihaastatteluna asukkaiden mielipiteistä kaupunkivesiliikenteen kehittämisestä ja mahdollisen uuden automatisoidun kaupunkilautan tarpeellisuudesta. Nettikyselyyn vastasi yli 300 kaupunkilaista ja kadunvarsikyselyyn osallistui noin 60 vastaajaa. Tulokset julkistettiin 14.12.2016 esittelytilaisuudessa Turun ammattikorkeakoululla.

Kyselyssä pyydettiin mielipiteitä ja kommentteja mm. uuden lautan tarpeellisuudesta joen ylitykseen Forum Marinumin ja Telakkarannan välille sekä uusille reiteille, kuten Ruissaloon, Hirvensaloon tai joen suuntaisesti. Kysyttiin myös luottamisesta automatisoituun lauttaan, palvelun maksullisuudesta sekä mahdollisten lisäpalveluiden tarpeellisuudesta. Myös ympäristöystävällisyys nousi yhdeksi puheenaiheeksi.

Enemmistö vastaajista otti uuden kaupunkilautan mahdollisuuden vastaan myönteisesti. Etenkin Ruissalo uutena kohteena säännöllisessä joukkoliikenteessä vesiteitse koettiin mielenkiintoisena ja tervetulleena. Useimmat vastaajat luottaisivat automatisoituun lauttaan ja energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisyys koettiin tärkeäksi.


ÄlyVESI-aloitusseminaari 28.11.2016

Älykäs kaupunkivesiliikenne

ÄlyVESI-hankkeen aloitusseminaari pidettiin 28.11.2016 Turun ammattikorkeakoululla. Tilaisuuteen osallistui partnereita sekä muita edustajia Helsingin, Espoon ja Turun kaupungeista, korkeakouluista ja yrityksistä. Joukossa nähtiin niin merenkulun kuin viranomaistenkin edustajia sekä tutkijoita ja opiskelijoita.

ÄlyVESI-aloitusseminaari 28.11.2016

Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä älykkään kaupunkivesiliikenteen tiimoilta. Helsingin kaupungilla on laaja vesialueiden selvitys- ja kehitystyö meneillään. Heidän esitys pohjautuikin siihen sekä älykkään vesiliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämiseen osana selvitystä. Turun kaupungin edustaja esitti näkemyksiä kaupungin suunnitelmista ja selvitystyöstä älykkäiden palveluiden toteuttamiseksi uusien liikenneratkaisujen yhteydessä.

Trafin edustaja toi aiheeseen viranomaisnäkökulmaa. Esityksestä kävi ilmi, että etenkin kokeiluluonteiset autonomisten alusten testaukset ja operointi ovat tervetulleita. Turvallisuus ja määräystenmukaisuus pitää osoittaa palveluntarjoajan, eli operaattorin ja aluksen valmistajien toimesta. Yritysnäkökulmaa taas toi esille Reaktor Oy, joka edustaa älykkäiden ja automaattisten ratkaisujen tuottajaa. Reaktorissa pidetään älykkään vesiliikenteen kehittämistä mahdollisuutena uusille automaation ratkaisukokonaisuuksille.

Tilaisuuden päätti työpajaosuus, jossa pohdittiin älykkään kaupunkivesiliikenteen palvelumuotoja ja mahdollisuuksia sekä turvallisuusasioita palvelua käyttävän matkustajan näkökulmasta. Palveluosiossa korostui kaupunkivesiliikenteen lisäksi saariston laajempi hyödyntäminen virkistys- ja matkailukäytössä.

Turvallisuusosiossa keskusteltiin paljon palvelun helppoudesta ja lähestyttävyydestä.  Eli laiturille ja alukseen tulo pitäisi kokea miellyttäväksi ja itseohjautuvaksi tapahtumaksi, jossa myös turvallisuusasiat näkyvät ja ovat helposti ymmärrettävissä.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland