Sjöfartsutbildning vid Aboa Mare

Sjökaptener har utbildats i Åbo sedan 1813. I dag erbjuder Aboa Mare både examensinriktad utbildning och olika fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen.

Examensinriktad utbildning

Aboa Mare utbildar vaktstyrmän och vaktmaskinmästare  på andra stadiet vid Axxell och sjökaptener (undervisningsspråket är svenska eller engelska) och sjöingenjörer (undervisningsspråket är engelska) vid Yrkeshögskolan Novia. Från och med hösten 2017 erbjuder vi även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management (undervisningsspråket är engelska). Mera information om våra examensutbildningar fås på www.novia.fi och www.axxell.fi.

Utbildningen vid Aboa Mare ger studeranden kompetens att arbeta såväl i nationell som internationell trafik. Alla våra däcks- och maskinbefälsstuderande garanteras praktikplats på ett finskt eller utländskt flaggat fartyg. Våra studerande kommer både från Finland och övriga delar av världen.

Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning och fortbildningskurser på Giga Mare Training Center, på Filippinerna. Dessutom samarbetar vi med GMC Maritime Training Center i Grekland. De utländska kurserna kan skräddarsys enligt kundens behov.

Fortbildningskurser

Aboa Mare arrangerar flertals olika fortbildningskurser för yrkessjöfarare, myndigheter, båtförare och andra intresserade. Våra fortbildningskurser uppfyller kraven för den internationella STCW standarden för yrkessjöfarare. Dessutom skräddarsyr vi kurser för kunder i hela världen. Vi utbildar internationella besättningar och samarbetar med flera nationella och internationella kunder som t.ex. Wärtsilä och ABB. Välkommen till Aboa Mare!

Bekanta dig med vårt fortbildningsutbud


Språk

Eftersom sjöfartsbranschen är en internationell bransch, har vi valt engelska som huvudspråk för denna hemsida. Utbildningsspråket på våra examensutbildningar är däremot svenska och/eller engelska. Fortbildningskursernas språk framgår enskilt för varje kurs.  


Simulatorer som verktyg i utbildningen

Aboa Mare har över 200 års erfarenhet av att utbilda de mest kunniga sjöfararna för den internationella marknaden. I utbildningen utvecklar och använder vi simulation och andra effektiva undervisningsmetoder. Med hjälp av simulation är det enkelt att bedöma kunskaper och färdigheter. Simulatorerna används mångsidigt i utbildningen vid Aboa Mare. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en Navis DP-simulator och en radiosimulator.


Kvalitetsgaranti

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, d.v.s. STCW-konventionen. Aboa Mare har STCW ackrediterats av Nationella centret för utbildningsutvärdering och Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket har även auktoriserat oss att arrangera linjelotsprov för finska farleder samt utbildning för VTS-operatörer i enlighet med IALA-standarden. Aboa Mare har även en DP-simulator som auditerats av Nautical Institute. DNV ISO 9001 och ISO 14001 garanterar kvaliteten på den utbildning vi erbjuder. 


Kontakta oss

Aboa Mare
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo, Finland

-

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland